POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Introducció i definicions
2. Compliment de la normativa vigent
3. Responsable del fitxer
4. Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris
5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis de PRODUCTES PIQUÉ S.L.
6. Dades compartits amb tercers
7. Drets dels Usuaris
8. Termini de Conservació de les dades
9. Legitimació per al tractament de les dades

1. Introducció i definicions
Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis de PRODUCTES PIQUÉ S.L., vostè podrà gaudir d’aquests Serveis.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat de PRODUCTES PIQUÉ S.L. com Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, programes, apps, botigues, llocs web de ‘comerç electrònic’, vídeo sota demanda o similars (en endavant, “Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.“) que PRODUCTES PIQUÉ S.L. posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Per el correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., es realitzen les següents definicions:

L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., reflectides en el present document.

Els Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

La Política de Privacitat dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. són d’aplicació a:

La navegació com Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web propietat de PRODUCTES PIQUÉ S.L. L’accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de PRODUCTES PIQUÉ S.L.

La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l’accés als continguts o els Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.,com ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv es, PDA, Tauletes, iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils, ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició a internet.

La navegació i l’ús dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d’accés o ubicats en un altre país.

2. Compliment de la normativa vigent
PRODUCTES PIQUÉ S.L. està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per tant, PRODUCTES PIQUÉ S.L. garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

3. Responsable del fitxer
Les dades personals recollides a través dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., seran incorporades un fitxer responsabilitat de PRODUCTES PIQUÉ S.L. situada a Ronda Ibèrica, 10-12, Nave D – 08800 – Vilanova i la Geltrú – BARCELONA; i amb el CIF B62307988.

Com Responsable del tractament de les dades personals PRODUCTES PIQUÉ S.L., , informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD)

4. Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris
Les dades facilitades per l’Usuari dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., són utilitzades amb diversos fins que s’enumeren a continuació:

Facilitar un servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com les seves preferències i gustos.
Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts als Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., mitjançant l’anàlisi de la utilització dels Serveis pels Usuaris.

Mostra informació comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els PRODUCTES PIQUÉ S.L. arribi a acords. Dit perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.; però, sempre se li demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.

• Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
• Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.

5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L .
PRODUCTES PIQUÉ S.L. recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. Aquestes dades estaran vinculats principalment a l’adreça IP des de la qual s’accedeix als Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per PRODUCTES PIQUÉ S.L..

Aquestes dades podran ser considerats com a dades personals en la mesura que permetin identificar-los o fer-li identificable.

D’aquesta manera, PRODUCTES PIQUÉ S.L. podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

• Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. I de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari, es recolliran dades d’ús i navegació relatius sobre què Servei utilitza l’Usuari, com l’utilitza, quan, quin tipus d’Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.

• Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió, dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la POLÍTICA DE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com realitzar estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens . El registre en qualsevol dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L. implica l’acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.

• Els Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.. també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un servei PRODUCTES PIQUÉ S.L.

6. Dades compartits amb tercers
PRODUCTES PIQUÉ S.L. no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.
Per al mesurament de l’ús dels Serveis, PRODUCTES PIQUÉ S.L. utilitza proveïdors externs que utilitzen Galetes per realitzar estudis analítics de l’ús dels Serveis
PRODUCTES PIQUÉ S.L. L’Usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment.

7. Drets dels usuaris
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a PRODUCTES PIQUÉ S.L., a través de correu postal al domicili de PRODUCTES PIQUÉ S.L., acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada de la seva DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L., que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L’Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

8. Termini de conservació de les dades
Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari dels Serveis PRODUCTES PIQUÉ S.L.; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

9. Legitimació per al tractament de les dades
La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de PRODUCTES PIQUÉ S.L.